เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก :::::::::::โรงเรียนมาตรฐานสาก
 

 

 


โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่
28-30 ธันวาคม 2558

โรงเรียนได้ต้อนรับท่านผอ.สุเทพ เปียกบุตร มาดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนได้เข้าร่วมนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนได้เป็นตัวแทนเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น 17รายการ
จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้ไปแข่งต่อระดับจังหวัดในวันที่ 29-31 ต.ค. นี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 นี้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14 จังหวัดภาคใต้
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกกลุ่มสาระวิชา

วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนจัดงานเลี้ยง
เกษียณอายุราชการให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
และ คุณครูจำนวน 6 ท่าน ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เก่า)
ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง 4 เหรียญ
เหรียญเงิน 2 เหรียญ
เหรียญทองแดง 1 เหรียญ

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ชเสกสรร ยอดสนิท นักเรียน
โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ที่สามารถ
คว้าเหรียญทองแดงคณิตศาตร์โอลิมปิก 2014 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ศิลปะ (ดนตรี )
วิทยาศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับภาคใต้

นร.อนุบาลกระบี่ รับเกียรติบัตร นร.ด้านคุณธรรม ด้านกีฬา การเรียนดี และมีผลงานสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ณ สวนสาธารณธารา ...วันเด็ก'57

ทางโรงเรียนได้จัดงานต้อนรับผอ.ประมวล เบ็ดเสร็จ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่คนใหม่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่ใหม่)

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ
ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2556 รุ่น Pre-teenage ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าสู่การประกวดระดับภาคใต้ต่อไป

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย
เพื่อมาทำ MOC กับทางโรงเรียน ณ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่เดิม)

โรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้ทำการต้อนรับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจาก
JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG
ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ที่เดิม) โดยเป็น
ความร่วมมือจากการทำ MOC ระหว่างกัน นักเรียนหลักสูตรภาคปกติ (ป.1 - ป.6) และ นักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เข้าเรียน โรงเรียนอนุบาลกระบี่(ที่ใหม่) โดย
ป.1 - ป.2 เรียนที่อาคาร 1 อาคารสัตตบงกช

ป.3 - ป.4 เรียนที่อาคาร 3 ชั้น อาคารอุบลชาติ
ป.5 - ป.6 เรียนที่อาคารใหม่ อาคาร 4

สุดท้ายนี้ ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ ผู้ปกครองนักเรียนในการรับ - ส่ง บุตรหลาน ให้เข้า - ออกให้ถูกทาง เพื่อ ความสะดวกแก่ทุกคน

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
   
 
นายสุเทพ เปียกบุตร
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่
 
 
 
นายวิรัช เกี่ยวข้อง
 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
 
กลุ่มงาน
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
สื่อเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
     
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
เลขที่ 1 ถนนอุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 และ ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-610026 , 075-620844 E-mail : abk@windowslive.com